Privacybeleid

 

De verkoper verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie via de verkoper toe te sturen.
Wilt u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.
We behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.  U kunt uw gegevens die wij in de klantenlijst van de webshop bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat de verkoper uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen.  Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: info@morethanthat.com
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord.  Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, de verkoper heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
De verkoper respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.  U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op www.morenthanthat.com ter consultatie, wijziging of verwijdering.
De verkoper houdt online(anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@morethanthat.com